Cung cấp thiết bị âm thanh

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ ÂM THANH

Hệ thống âm thanh karaoke gia đình.

 • Cấu hình âm thanh 1
  • bao gồm ;
  • 1 amply 8 transitor,
  • 1 cặp micro có dây sony,
  • 1 cặp loa 2 tat .
  • giá ;5000000đ
 • Cấu hình âm thanh 2
  • bao gồm ;
  • 1 amply 12 transitor,
  • 1 cặp micro không dây shure,
  • 1 cặp loa 3 tất.
  • giá; 6500000 đ
 • Cấu hình âm thanh 3
  • bao gồm;
  • 1 amply 16 transitor,
  • 1 cặp micro không dây navoland,
  • 1 cặp loa 3 tất đôi.
  • giá ; 10000000 đ

Hệ thống âm thanh karaoke dành cho phòng karaoke.

 • Cấu hình âm thanh 1
  • bao gồm;
  • 1 main công suất
  • 1 cặp micro
  • 1 nâng tiếng
  • 1 vang cơ
  • 1 cặp loa 3 tất
  • 1800000đ
 • Cấu hình âm thanh 2
  • bao gồm;
  • 1 main công suất
  • 1 cặp micro
  • 1 nâng tiếng
  • 1 vang cơ
  • 1 cặp loa 3 tất đôi
  • giá ;2000000đ
 • cấu hình âm thanh 3
  • bao gồm;
  • 1 main công suất
  • 1 cặp micro
  • 1 nâng tiếng
  • 1 vang cơ
  • 1 cặp loa 3 tất đôi
  • 1 loa super bass
  • giá ;2300000đ

Hệ thống âm thanh dành cho sân khấu.

 • Cấu hình âm thanh 1
  • bao gồm;
  • 2 main công suất
  • 1 cặp micro
  • 1 nâng tiếng
  • 1 vang cơ
  • 1 cặp loa  tất đôi
  • 1cap  loa super bass
 • Cấu hình âm thanh 2
  • bao gồm;
  • 2 main công suất
  • 1 cặp micro
  • 1 nâng tiếng
  • 1 vang số
  • 1 cặp loa  4 tất đôi
  • 1 cap  loa super bass 5 tất
 • cấu hình âm thanh 3
 •  
  • bao gồm;
  • 2 main công suất
  • 1 cặp micro
  • 1 nâng tiếng
  • 1 vang cơ
  • 1 cặp loa  4 tất đôi
  • 1 cặp  loa super bass 5 tất

Loa kéo lắp ráp công suất lớn.

 • Cấu hình âm thanh 1
  • loa 4 tat đôi 
  • 1 cặp chép 750
  • 1 mixer 4f
  • 1 cặp micro sure 
  • 1 nâng tiếng
  • 1 cặp bass coil 75
  • giá ; 14000000 đ
 • Cấu hình âm thanh 2
  • loa 4 tat đôi 
  • 1 cặp chép 750
  • 1 mixer 4f
  • 1 cặp micro chống hú
  • 1 nâng tiếng
  • 1 cặp bass coil 75
  • gia; 16000000 đ
 • cấu hình âm thanh 3
  • loa 4 tat đôi 
  • 1 cặp chép 750
  • 1 vang cơ
  • 1 cặp micro chống hú
  • 1 nâng tiếng
  • 1 cặp bass coil 75
  • gia; 18000000 đ

 

Scroll